Patentbureau De Nederlanden

Uw uitvinding beschermd

Direct advies

Gratis en vrijblijvend
Vandaag een gesprek
Advies over vervolgstappen

Homepage form

"*" geeft vereiste velden aan

Waarom Patentbureau De Nederlanden?

Uw uitvinding goed beschermd: Onze octrooigemachtigde is als technisch natuurkundige in staat om uw uitvinding te doorgronden en beschikt bovendien over de vereiste juridische kwalificaties, kennis en vaardigheden om een degelijke octrooiaanvraag op te stellen.

Géén onverwacht hoge rekeningen: Wij maken vooraf duidelijke prijsafspraken: een vast bedrag of op basis van uurtarief. U maakt de keuze.

U bent altijd goed geïnformeerd: Heldere, laagdrempelige communicatie met uw eigen Nederlands en Europees gekwalificeerde  octrooigemachtigde.

Flexibele dienstverlening: Onze dienstverlening is zeer flexibel. Wij handelen snel en dienen zo nodig binnen een dag een octrooiaanvraag in.

Internationale bescherming uiteraard mogelijk: Wij realiseren octrooibescherming in welk land dan ook met behulp van buitenlandse collega-octrooigemachtigden.

Volledige ontzorging: Wij bewaken alle termijnen in de verschillende procedures, handelen alle formaliteiten af en houden u uiteraard op de hoogte.

Voordelen – Een octrooi(aanvraag) …

Beschermt uw marktpositie: Met een octrooi kunt u concurrenten van de markt weren of in ieder geval barrières opwerpen. Ook van een octrooiaanvraag gaat vaak al een afschrikwekkende werking uit.

Wekt interesse van investeerders: Investeerders en/of kopers zullen eerder genegen zijn om in te stappen als uw onderneming octrooiaanvragen of octrooien bezit.

Verbetert uw onderhandelingspositie: Mocht u onverhoopt inbreuk maken op een octrooi van een concurrent, dan kan uw eigen octrooi(aanvraag) als “wisselgeld” dienen tijdens onderhandelingen.

Levert geld op: U kunt licenties uitgeven op een octrooi om licentiegelden voor uw uitvinding te ontvangen.

Voegt waarde toe aan uw onderneming: Direct na indiening vertegenwoordigt een octrooiaanvraag al een waarde. Een octrooiaanvraag kan bijvoorbeeld als zekerheid verpand worden bij het afsluiten van een lening, of simpelweg verkocht worden.

Straalt positief af op uw product: Een aanduiding dat voor (een onderdeel van) uw product, octrooi is aangevraagd of zelfs is verleend, is goede reclame. Een octrooi(aanvraag) kan dus ingezet worden voor marketing.