Veelgestelde vragen

Er is geen verschil, de woorden “patent” en “octrooi” zijn synoniemen.

De totale kosten voor het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag bedragen meestal tussen de 5000 – 10000 euro. Dit zijn de initiële kosten voor het opstarten van een octrooiverleningsprocedure. Voor de verdere procedure zullen er nog verdere kosten zijn, afhankelijk van welk type aanvraag is ingediend. Wij informeren u hier graag over.

Een octrooiaanvraag bevat tekst en figuren die de uitvinding beschrijven en tonen. Het belangrijkst van een octrooiaanvraag zijn de conclusies, in het Engels “claims” genoemd. De conclusies definiëren namelijk de uitvinding of, met andere woorden, definiëren voor welke materie nu eigenlijk octrooibescherming wordt gevraagd.

Een octrooiaanvraag kan alleen geheim blijven als deze vóór publicatie (18 maanden na indiening) wordt teruggetrokken. Er wordt dan geen octrooi verkregen.

Het is niet mogelijk om uw uitvinding geheim te houden én er octrooi voor te krijgen.

De doorlooptijd voor het opstellen en indienen van een aanvraag is meestal zo’n drie tot vier weken. Echter, als spoed geboden is, dan kan de doorlooptijd (zeer) verkort worden. In een uiterst geval kunnen wij binnen een dag een aanvraag indienen.

Dit hangt af van het type procedure. Een Nederlandse octrooi wordt na achttien maanden al verleend. De procedure om een Europees octrooi verleend te krijgen kan zo 3 – 7 jaar duren.

In principe blijft een verleend octrooi geldig tot 20 jaar na de indieningsdatum van de aanvraag die tot het octrooi heeft geleid.

Belangrijke kanttekening hierbij is dat ieder jaar instandhoudingstaksen betaald moeten worden om het octrooi in stand te houden. Ook kan een octrooi na verlening nog vernietigd worden door een rechter of bijvoorbeeld herroepen worden door het Europees Octrooibureau.

Nee, als u een octrooi heeft gekregen voor een uitvinding, heeft u niet zonder meer het recht om de uitvinding toe te passen. Mogelijk moet u namelijk bij het toepassen van uw uitvinding gebruikmaken van technologie die door een andere partij is geoctrooieerd.

Een partij die inbreuk maakt op uw octrooi, kunt u aanschrijven en verzoeken om de inbreuk te staken of verzoeken om een licentie af te sluiten.

Indien de partij onwelwillend is, zou u een rechtszaak kunnen starten waarin u  de rechter vraagt om de betreffende partij te verbieden verder inbreuk te maken.

Niet per sé. Na verlening van een Europees octrooi zal de octrooihouder per land moeten kiezen of het octrooi in het betreffende land van kracht moet worden/blijven. De octrooihouder kan een selectie maken uit alle bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen. Zie ook hier.

Nee, er bestaat geen octrooi dat voor de hele wereld geldt. Wel bestaat er een internationale octrooiaanvraag.

Ja, software is octrooieerbaar mits het een technisch effect teweegbrengt. Op de vraag wat in de context van octrooien als “technisch effect” kwalificeert is niet een eenduidig antwoord te geven. Details van de uitvinding spelen hierin een belangrijke rol. Wij adviseren graag.

Er is geen verschil, de woorden “patent” en “octrooi” zijn synoniemen.

De totale kosten voor het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag bedragen meestal tussen de 5000 – 10000 euro. Dit zijn de initiële kosten voor het opstarten van een octrooiverleningsprocedure. Voor de verdere procedure zullen er nog verdere kosten zijn, afhankelijk van welk type aanvraag is ingediend. Wij informeren u hier graag over.

Een octrooiaanvraag bevat tekst en figuren die de uitvinding beschrijven en tonen. Het belangrijkst van een octrooiaanvraag zijn de conclusies, in het Engels “claims” genoemd. De conclusies definiëren namelijk de uitvinding of, met andere woorden, definiëren voor welke materie nu eigenlijk octrooibescherming wordt gevraagd.

Een octrooiaanvraag kan alleen geheim blijven als deze vóór publicatie (18 maanden na indiening) wordt teruggetrokken. Er wordt dan geen octrooi verkregen.

Het is niet mogelijk om uw uitvinding geheim te houden én er octrooi voor te krijgen.

De doorlooptijd voor het opstellen en indienen van een aanvraag is meestal zo’n drie tot vier weken. Echter, als spoed geboden is, dan kan de doorlooptijd (zeer) verkort worden. In een uiterst geval kunnen wij binnen een dag een aanvraag indienen.

Dit hangt af van het type procedure. Een Nederlandse octrooi wordt na achttien maanden al verleend. De procedure om een Europees octrooi verleend te krijgen kan zo 3 – 7 jaar duren.

In principe blijft een verleend octrooi geldig tot 20 jaar na de indieningsdatum van de aanvraag die tot het octrooi heeft geleid.

Belangrijke kanttekening hierbij is dat ieder jaar instandhoudingstaksen betaald moeten worden om het octrooi in stand te houden. Ook kan een octrooi na verlening nog vernietigd worden door een rechter of bijvoorbeeld herroepen worden door het Europees Octrooibureau.

Nee, als u een octrooi heeft gekregen voor een uitvinding, heeft u niet zonder meer het recht om de uitvinding toe te passen. Mogelijk moet u namelijk bij het toepassen van uw uitvinding gebruikmaken van technologie die door een andere partij is geoctrooieerd.

Een partij die inbreuk maakt op uw octrooi, kunt u aanschrijven en verzoeken om de inbreuk te staken of verzoeken om een licentie af te sluiten.

Indien de partij onwelwillend is, zou u een rechtszaak kunnen starten waarin u  de rechter vraagt om de betreffende partij te verbieden verder inbreuk te maken.

Niet per sé. Na verlening van een Europees octrooi zal de octrooihouder per land moeten kiezen of het octrooi in het betreffende land van kracht moet worden/blijven. De octrooihouder kan een selectie maken uit alle bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen. Zie ook hier.

Nee, er bestaat geen octrooi dat voor de hele wereld geldt. Wel bestaat er een internationale octrooiaanvraag.

Ja, software is octrooieerbaar mits het een technisch effect teweegbrengt. Op de vraag wat in de context van octrooien als “technisch effect” kwalificeert is niet een eenduidig antwoord te geven. Details van de uitvinding spelen hierin een belangrijke rol. Wij adviseren graag.